top of page

Dokumenty

City Sport Club Žilina, o.z.

  • ​Stanovy klubu - TU

  • Rozhodnutie o pridelení IČO - TU

  • Výpis z registra mimovládnych neziskových organizácii - TU

  • Zoznam členov rady združenia - TU

  • Etický kódex členov klubu (športovcov) - TU

  • Etický kódex rodičov - TU

Slovenský zväz karate

  • Skúšobný poriadok - TU


WKF

  • Pravidlá WKF - TU
     

bottom of page