top of page

Venujte nám 2% z daní

Venujte nám 2% z Vami zaplatených daní a pomôžte nám vytvárať podmienky pre výchovu budúcich úspešných športovcov.  Vďaka Vašej podpore:

  • spájame šport a vzdelávanie

  • umožňujeme naším para športovcom plniť si svoje športové sny

  • zlepšujeme tréningové podmienky  pre našich zverencov

  • zlepšujeme životný štýl celej spoločnosti a vychovávame úspešných a hodnotných mladých ľudí.

Férovosť a transparentnosť sú pre nás výnimočne dôležitými hodnotami a preto Vás budeme informovať o spôsobe investovania prostriedkov získaných od Vás touto cestou. 

POZN: Nakoľko združenie CITY SPORT CLUB ŽILINA, o.z. vzniklo až v roku 2023, bude oprávnené získavať 2% z daní až v kalendárnom roku 2025. Prosíme Vás preto o poukazovanie 2% z daní na naše spolupracujúce občianske združenie: SPORTLANDIA, IČO: 42208238

AKO POSTUPOVAŤ ?

Postup v prípade fyzickej osoby:

  1. V mzdovej učtárni / od účtovníčky je potrebné vyžiadať si vyplnené tlačivo "potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti a z funkčných požitkov".

  2. Vyplniť tlačivo vyhlásenie o poukázaní sumy zodpovedajúcej 2 % zaplatenej dane. Predvyplnené tlačivo si stiahnite TU.

  3. Nezabudnite označiť  "X" -  "Súhlasím so zaslaním údajov" v dolnej časti tlačiva.

  4. Potvrdenie spolu s Vyhlásením odovzdať na príslušnom daňovom úrade, prípadne odovzdať nám priamo na tréningu a my za Vás zabezpečíme všetko ostatné. 

Právnické aj fyzické osoby:

  1. Príjemcu dane uvedú priamo vo svojom daňovom priznaní v časti vyhlásenie o poukázaní sumy zodpovedajúcej 2 % zaplatenej dane: SPORTLANDIA, o.z. IČO :42208238

  2. Označte "X" -  "Súhlasím so zaslaním údajov".

Pre ďalšie informácie: nás kontaktujte na tel. čísle: 0914 291 162

ĎAKUJEME VÁM ZA VAŠU PODPORU

bottom of page